Posts Tagged “xử lý nước thải dệt nhuộm”

Hình ảnh Enrivo 2

Hình ảnh Enrivo 2

2

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Nước thải dệt nhuộm Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba Thế giới về sản xuất dệt may, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Ngành dệt may mang lại những lợi ích kinh tế to lớn cho Việt Nam, tạo ra hàng triệu công ăn việc làm, tuy nhiên, cũng gây ra những tác…

Go Top